Newsletter

Podaj swój adres e-mail

Grupa Azoty

Logowanie

*
*

Ankiety

Poleć znajomemu drukuj drukuj

Wszystkie normy

Tytuł:

Plastics | Recycled plastics | Guidelines for the development of standards for recycled plastics (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie wytrzymałości na zginanie za pomocą aparatu - typ Dynstat

Tytuł:

Utwardzalne żywice do odlewania | Wytyczne przygotowania kształtek do badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne sypkie | Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie temperatury zapalenia

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Badanie zapalności tworzyw sztucznych w postaci beleczek

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie temperatury ugięcia metodą Martensa

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie udarności za pomocą aparatu - typ Dynstat

Tytuł:

Tłoczywa termoutwardzalne | Oznaczanie plastyczności prasowniczej metodą Raschig

Tytuł:

Tłoczywa termoutwardzalne | Oznaczanie wilgotności

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie współczynnika sprasowania tłoczyw

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie zawartości koagulatu w wodnych dyspersjach polimerów i kopolimerów

Tytuł:

Polimery i kopolimery styrenu | Oznaczanie wolnych monomerów i związków nie ulegających polimeryzacji metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Polistyren | Oznaczanie zawartości składników rozpuszczalnych w alkoholu metylowym

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie temperatury kruchości metodą udarową

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie modułu ścinania przy skręcaniu w zależności od temperatury

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Postanowienia ogólne

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Pobieranie próbek

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Oznaczanie lepkości

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Oznaczanie barwy

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Oznaczanie współczynnika załamania światła

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Oznaczanie zawartości części lotnych i nielotnych

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Oznaczanie trwałości w podwyższonej temperaturze

Tytuł:

Nienasycone żywice poliestrowe | Metody badań | Oznaczanie temperatury zapłonu

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Postanowienia ogólne

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Pobieranie próbek

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie gęstości (masy właściwej)

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie temperatury mięknienia

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie lepkości

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie barwy

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie współczynnika załamania światła

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń mechanicznych

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie zawartości części lotnych i nielotnych

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie trwałości w podwyższonej temperaturze

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie temperatury zapłonu

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie wolnej epichlorohydryny metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie czasu żelowania po zmieszaniu z utwardzaczem

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie czasu życia żywicy po zmieszaniu z utwardzaczem

Tytuł:

Żywice epoksydowe | Metody badań | Oznaczanie szczytu temperat

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie współczynnika przepuszczania światła i zamglenia

Tytuł:

Polimery | Nazwy i określenia

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych | Klasyfikacja i oznaczenie

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych | Wymagania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych | Pobieranie i przygotowanie próbek do badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych | Metody badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych | Metody badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polwinity do przewodów i kabli elektrycznych | Pakowanie, przechowywanie, transport

Tytuł:

Żywice fenolowe | Alkoholowe roztwory żywic rezolowych

Tytuł:

Polietylen | Oznaczenie

Tytuł:

Polietylen | Oznaczanie zawartości substancji ulegających ekstrakcji eterem dwuetylowym

Tytuł:

Polietylen | Oznaczanie współczynnika spęcznienia stopu

Tytuł:

Polietylen | Oznaczanie zawartości substancji lotnych

Tytuł:

Polietylen | Oznaczanie odporności termooksydacyjnej

Tytuł:

Polietylen | Oznaczanie dyspersji sadzy i pigmentów

Tytuł:

Polietylen małej gęstości | Postanowienia ogólne

Tytuł:

Polietylen małej gęstości | Podział i oznaczenie

Tytuł:

Polietylen małej gęstości | Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł:

Polietylen małej gęstości | Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań

Tytuł:

Polietylen małej gęstości | Metody badań

Tytuł:

Polietylen małej gęstości | Wymagania ogólne

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGNX, 18-D003

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGAN, 18-D003

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGAL, 18-D003

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGNX, 23-D006

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGCX, 23-D006

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FPGA, 18-T012

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGAN, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGNX, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FGCX, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, FABS, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 18-D003

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, GGAN, 18-D003

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 23-D006

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, GGCX, 23-D006

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, GGNX, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, GGCX, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, HGNX, 18-D090

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 18-D003

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 23-D006

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 23-D00

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 23-D022

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 18-D090

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGNX, 14-D400

Tytuł:

Polietylen małej gęstości PE, MGCX, 14-D400

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Pobieranie i przygotowywanie próbek do badań

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Oznaczanie ilości przezroczystych punktów

Tytuł:

Polichlorek winylu | Oznaczanie stabilności termicznej metodą czerwieni Kongo

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Oznaczanie lepkości past za pomocą Rheotestu RV

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Oznaczanie lepkości pozornej past wiskozymetrem Seversa

Tytuł:

Polichlorek winylu | Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej wyciągu wodnego

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Oznaczanie własności higroskopijnych

Tytuł:

Poli(chlorek winylu) | Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w metanolu lub eterze

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(chlorek winylu) ogólnego stosowania | Oznaczanie chłonności plastifikatora na gorąco

Tytuł:

Polistyren udarowy (Owispol)

Tytuł:

Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu | Oznaczenie

Tytuł:

Polistyren spienialny | Oznaczenie

Tytuł:

Polistyren spienialny | Oznaczanie zdolności samogaśnięcia

Tytuł:

Polistyren spienialny | Oznaczanie gęstości nasypowej perełek po spienieniu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie czasu utwardzania żywic syntetycznych

Tytuł:

Poliestry nasycone do poliuretanów | Metody badań

Tytuł:

Utwardzone nienasycone żywice poliestrowe | Oznaczanie wolnego styrenu metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu | Oznaczanie wolnych monomerów metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Dyspersja polimerów i kopolimerów octanu winylu | Oznaczanie czasu chwytania

Tytuł:

Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu | Oznaczanie wsiąkliwości liniowej wody

Tytuł:

Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu | Oznaczanie wytrzymałości spoiny klejowej na ścinanie

Tytuł:

Dyspersje polimerów i kopolimerów | Oznaczanie stabilności mechanicznej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie wolnego metakrylanu metylu metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Dyspersje wodne polimerów i kopolimerów | Oznaczanie temperatury białego punktu i minimalnej temperatury powstawania błonki

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Mieszanki i wyroby z poli(chlorku winylu) | Oznaczanie zawartości ftalanów metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Poliamidy | Oznaczanie zawartości substancji ekstrahujących się

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Dyspersje wodne homo- i kopolimerów octanu winylu | Oznaczanie liczby bromowej

Tytuł:

Dyspersje wodne polimerów i kopolimerów | Oznaczanie grubego ziarna metodą analizy sitowej

Tytuł:

Dyspersje wodne polimerów i kopolimerów | Oznaczanie stabilności dyspersji na zamrażanie i rozmrażanie

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie odporności na ścieranie przy użyciu tarcz ściernych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(metakrylan metylu) | Oznaczanie liczby lepkościowej i granicznej liczby lepkościowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie wolnego monomeru styrenu w polistyrenie metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Dyspersje polimerów i kopolimerów octanu winylu | Oznaczanie stopnia pienienia

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nienasycone żywice poliestrowe | Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Roztwory żywic fenolowych | Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Roztwory żywic aminowych | Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie kadmu | Metoda rozkładu na mokro

Tytuł:

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych | Oznaczanie zawartości wilgoci w tworzywach termoplastycznych metodą kulometryczną

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa termoutwardzalne | Oznaczanie stopnia zwilżalności włókna w SMC

Tytuł:

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi | Tworzywa sztuczne | Metody badań dla określenia kontaktu z tłuszczami

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Ocena możliwości usuwania w oczyszczalniach ścieków | Plan badania w celu końcowego odbioru wyrobu i specyfikacja

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Ocena zdolności do kompostowania | Program badania i specyfikacja

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa recyklowane | Charakterystyka recyklatów polistyrenu (PS)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa z recyklingu | Monitorowanie recyklingu tworzyw sztucznych, ocena zgodności i zawartość recyklatu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa z recyklingu | Charakterystyka polietylenu (PE) z recyklingu Zakres normy:

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa z recyklingu | Charakterystyka polipropylenu (PP) z recyklingu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa recyklowane | Charakterystyka recyklatów poli(chlorku winylu) (PVC)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa z recyklingu | Charakterystyka odpadów z tworzyw sztucznych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa z recyklingu | Charakterystyka poli(tereftalanu etylenu) (PET) z recyklingu (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Półprodukty z tworzyw termoplastycznych do obróbki mechanicznej | Wymagania i metody badań (oryg.)

Tytuł:

Wartości charakterystyczne dotyczące spawanych konstrukcji z tworzyw termoplastycznych | Określanie dopuszczalnych naprężeń i modułów do projektowania elementów z tworzyw termoplastycznych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa termoutwardzalne (SMC-BMC) | Oznaczanie skurczu prasowniczego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Klasyfikacja i metody badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Badania ogniowe | Znormalizowane źródła zapłonu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych jednopunktowych | Część 1: Tworzywa do formowania (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren (MABS) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren (MABS) do formowania i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Symbole i skróty nazw | Część 1: Polimery podstawowe i ich cechy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Symbole i skróty nazw | Część 2: Napełniacze i materiały wzmacniające

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Symbole i skróty | Część 3: Plastyfikatory

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Symbole i skróty | Część 4: Środki zmniejszające palność

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu | System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu | Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nieplastyfikowany octan celulozy | Oznaczanie wolnej kwasowości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wtryskiwanie kształtek do badań z proszkowych tłoczyw termoutwardzalnych (PMC) | Część 1: Zasady ogólne i formowanie uniwersalnych kształtek do badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wtryskiwanie kształtek do badań z proszkowych tłoczyw termoutwardzalnych (PMC) | Część 2: Małe płytki

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej cząstek polimeru metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDITOF-MS) (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliamidy | Przyśpieszone kondycjonowanie kształtek do badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa termoutwardzalne | Ocena po krótkotrwałym działaniu podwyższonych temperatur

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliamidy | Oznaczanie e-kaprolaktamu i w-laurolaktamu metodą chromatografii gazowej (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) | Część 1: Zasady ogólne (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Termograwimetria (TG) polimerów | Zasady ogólne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Rozdzielanie metodą chromatografii cieczowej

Tytuł:

Żywice fenolowe, aminowe i kondensacyjne | Oznaczanie zawartości wolnego formaldehydu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych wielopunktowych | Część 1: Właściwości mechaniczne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych wielopunktowych | Część 2: Właściwości termiczne i przetwórcze

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych wielopunktowych | Część 3: Wpływ warunków środowiskowych na właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie ciepła i temperatury reakcji metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Przygotowanie past PVC do badań | Metoda roztwarzalnikowa

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Przygotowanie past PVC do badań | Metoda roztwarzalnikowa

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu | Oznaczanie zawartości chloru

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) do formowania wtryskowego i wytłaczania | System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych | Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych | Część 2: Metoda kolumny gradientowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody oznaczania gęstości tworzyw sztuczych nieporowatych | Część 3: Metoda piknometru gazowego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa fenolowo-formaldehydowe | Oznaczanie wolnych fenoli | Metoda jodometryczna

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa fenolowo-formaldehydowe | Oznaczanie wolnego amoniaku i pochodnych amonowych | Kolorymetryczna metoda porównawcza

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką | Część 1: Metoda Hoepplera

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery fluorowe: dyspersje i tworzywa do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery fluorowe: dyspersje i tworzywa do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery fluorowe: dyspersje i tworzywa do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery fluorowe: dyspersje i tworzywa do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery fluorowe: dyspersje i tworzywa do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu | Oznaczanie pH ekstraktu wodnego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(chlorek winylu) | Oznaczanie liczby zanieczyszczeń i obcych cząstek

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu | Oznaczanie substancji lotnych (łącznie z wodą)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych | Część 2: Aparat dwuwiązkowy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Prosty sposób badania wydzielania ciepła z zastosowaniem promiennika stożkowego i termostosu jako detektora

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa fenolowe do formowania (PF-PMC) | Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa fenolowe do formowania (PF-PMC) | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa fenolowe do formowania (PF-PMC) | Część 3: Wymagania dotyczące wybranych tłoczyw

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa mocznikowo-formaldehydowe i mocznikowo/melaminowo-formaldehydowe (UF- i UF/MF-PMC) | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa mocznikowo-formaldehydowe i mocznikowo/melaminowo-formaldehydowe do formowania (UF- i UF/MF-PMC) | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa mocznikowo-formaldehydowe i mocznikowo/melaminowo-formaldehydowe do formowania (UF- i UF/MF-PMC) | Część 3: Wymagania dotyczące wybranych tłoczyw do formowania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa melaminowo-formaldehydowe (MF-PMC) | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa melaminowo-formaldehydowe do formowania (MF-PMC) | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa melaminowo-formaldehydowe do formowania (MF-PMC) | Część 3: Wymagania dotyczące wybranych tłoczyw do formowania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa melaminowo-fenolowe (MP-PMC) | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa melaminowo-fenolowe do formowania (MP-PMC) | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe tłoczywa melaminowo-fenolowe do formowania (MP-PMC) | Część 3: Wymagania dotyczące wybranych tłoczyw do formowania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe kompozycje nienasyconych żywic poliestrowych do formowania (UP-PMC) | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe kompozycje nienasyconych żywic poliestrowych do formowania (UP-PMC) | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe kompozycje nienasyconych żywic poliestrowych do formowania (UP-PMC) | Część 3: Wymagania dotyczące wybranych kompozycji do formowania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery etylen-alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery etylen-alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym | Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze

Tytuł:

Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym | Metoda oznaczania wydzielonego ditlenku węgla

Tytuł:

Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w kontrolowanych warunkach kompostowania | Metoda pomiaru wydzielonego ditlenku węgla | Część 1: Metoda ogólna

Tytuł:

Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w kontrolowanych warunkach kompostowania | Metoda pomiaru wydzielonego ditlenku węgla | Część 1: Metoda ogólna

Tytuł:

Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania | Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla | Część 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego ditlenku węgla w skali laboratoryjnej (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Surowce do poliuretanów | Oznaczanie zawartości izocyjanianu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Elastomery termoplastyczne poliester/ester i polieter/ester do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Elastomery termoplastyczne poliester/ester i polieter/ester do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(alkohol winylowy) (PVAL) | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(alkohol winylowy) (PVAL) | Część 2: Oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(eter fenylenu) (PPE) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe kompozycje epoksydowe do formowania (EP-PMC) | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe kompozycje epoksydowe do formowania (EP-PMC) | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Proszkowe kompozycje epoksydowe do formowania (EP-PMC) | Część 3: Wymagania dotyczące wybranych kompozycji do formowania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie zawartości wody (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliketony (PK) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliketony (PK) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Opracowanie i stosowanie badań ogniowych w średniej skali dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych- Część 1: Ogólne wytyczne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Octan celulozy | Oznaczanie cząstek nierozpuszczalnych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Octan celulozy | Oznaczanie zmniejszenia lepkości w czasie formowania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Octan celulozy | Oznaczanie absorpcji światła przez próbki formowane, otrzymywane przy stosowaniu różnych czasów ogrzewania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polistyren (PS) do formowania wtryskowego i wytłaczania | System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu | Analiza sitowa w strumieniu wody

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych | Część 1: Zasady ogólne (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych | Poli(chlorek winylu)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych | Część 3: Polietyleny i polipropyleny (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice ciekłe | Oznaczanie gęstości metodą piknometryczną

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa fenolowo-formaldehydowe | Wykrywanie wolnego amoniaku

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody badań stosowane do określenia skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej w glebie metodą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie straty plastyfikatora | Metoda węgla aktywnego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie migracji plastyfikatorów

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie właściwości przy zginaniu (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego | Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie udarności metodą Izoda

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie udarności metodą Izoda (oryg.)

Tytuł:

Elastomery termoplastyczne | Terminologia i skróty nazw

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polietylen (PE) do formowania wtryskowego i wytłaczania | System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polietylen (PE) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polipropylen (PP) do formowania wtryskowego i wytłaczania | System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polipropylen (PP) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliamid (PA) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliamid (PA) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie stopnia rozpadu tworzyw sztucznych w symulowanych warunkach kompostowania w skali laboratoryjnej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie twardości | Część 1: Metoda wciskania kulki

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie twardości | Część 2: Twardość Rockwella

Tytuł:

Tworzywa sztuczne (żywice poliestrowe) oraz farby i lakiery (substancje błonotwórcze) | Oznaczanie częściowej liczby kwasowej i całkowitej liczby kwasowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne (żywice poliestrowe) oraz farby i lakiery (substancje błonotwórcze) | Oznaczanie częściowej liczby kwasowej i całkowitej liczby kwasowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice epoksydowe | Oznaczanie zawartości chloru | Część 1: Chlor nieorganiczny (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice epoksydowe | Oznaczanie zawartości chloru | Część 2: Chlor łatwo zmydlający się (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice epoksydowe | Oznaczanie zawartości chloru | Część 3: Chlor całkowity (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC) | Część 1:

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC) | Część 2: Metoda stałego obciążenia rozciągającego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC) | Część 3: Metoda zgiętej taśmy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie odporności na środowiskową korozję naprężeniową (ESC) | Część 4: Metoda wciskania kulki lub sworznia

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie środowiskowej korozji naprężeniowej (ESC) | Część 5: Metoda stałego odkształcenia rozciągającego (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie środowiskowej korozji naprężeniowej (ESC) | Część 6: Metoda odkształcenia przy małej szybkości (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nienasycone żywice poliestrowe | Pomiar czasu żelowania w temperaturze otoczenia

Tytuł:

worzywa sztuczne | Nienasycone żywice poliestrowe | Oznaczanie liczby hydroksylowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie granic temperatura-czas po długotrwałej ekspozycji na ciepło

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery: akrylonitryl-butadien-styren (ABS) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) do formowania i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Przygotowywanie kształtek do badań metodą obróbki mechanicznej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(eter fenylenu) (PPE) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polistyren wysokoudarowy (PS-I) do formowania wtryskowego i wytłaczania | System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polistyren wysokoudarowy (PS-I) do formowania i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-P) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-P) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Znormalizowane warunki klimatyczne kondycjonowania i badania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Prasowanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych | Część 1: Zasady ogólne, formowanie uniwersalnych kształtek do badań i kształtek w postaci beleczek

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych | Część 2: Małe beleczki do prób rozciągania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych | Część 3: Małe płytki

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych | Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Prasowanie kształtek do badań z tworzyw termoutwardzalnych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Związki epoksydowe | Oznaczanie równoważnika epoksydowego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa termoplastyczne | Oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicata (VST)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliamidy | Oznaczanie liczby lepkościowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego

Tytuł:

Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Uniwersalne kształtki do badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako emulsje albo dyspersje | Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy określonej szybkości ścinania

Tytuł:

Farby, lakiery i tworzywa sztuczne | Oznaczanie zawartości substancji nielotnych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie popiołu | Część 1: Metody ogólne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie popiołu | Część 4: Poliamidy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice poliestrowe nienasycone i epoksydowe | Oznaczanie całkowitego skurczu objętościowego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Aminoplasty do formowania | Oznaczanie substancji lotnych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nienasycone żywice poliestrowe (UP-R) | Część 1: System oznaczenia

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nienasycone żywice poliestrowe (UP-R) | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice epoksydowe | Część 1: Oznaczenie

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice epoksydowe | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

worzywa sztuczne | Pomiar rezystywności przewodzących tworzyw sztucznych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polipropylen i kopolimery propylenu | Oznaczanie stabilności termooksydacyjnej w powietrzu | Metoda piecowa

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego | Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego | Część 2: Badanie w temperaturze pokojowej (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego | Badanie w temperaturze podwyższonej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Utwardzacze i przyspieszacze do żywic epoksydowych | Część 1: Oznaczenie

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu ogólnego stosowania | Oznaczanie chłonności plastyfikatora w temperaturze pokojowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Homopolimery i kopolimery chlorku winylu | Analiza sitowa z zastosowaniem przesiewacza ze strumieniem powietrza

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie wpływu działania wilgoci i ciepła, rozpylonej wody oraz mgły solnej (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Przygotowanie past PVC do badań | Metoda mieszalnika planetarnego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Przygotowanie past PVC do badań | Metoda mieszalnika planetarnego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery etylen/octan winylu (E/VAC) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Klasyfikacja i oznaczenie

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery etylen/octan winylu (E/VAC) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery etylen/octan winylu (E/VAC) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa melaminowo-formaldehydowe | Oznaczanie ekstrahowalnego formaldehydu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nienasycone żywice poliestrowe i epoksydowe | Oznaczanie zawartości chloru całkowitego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Terminologia (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła | Część 1: Zasady ogólne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła | Część 2: Lampy ksenonowe

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła | Część 3: Lampy fluorescencyjne UV (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery styren/akrylonitryl (SAN) do formowania wtryskowego i wytłaczania | System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery styren/akrylonitryl (SAN) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Ciekłe żywice epoksydowe | Oznaczanie tendencji do krystalizacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu | Zasady ogólne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wytwarzanie dymu | Część 1: Wytyczne dotyczące badania gęstości optycznej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wytwarzanie dymu | Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej metodą jednokomorową

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nienasycone żywice poliestrowe | Oznaczanie reaktywności w temperaturze 80 stopni C (metoda konwencjonalna)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Nieplastyfikowany octan celulozy | Oznaczanie zawartości wilgoci

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie właściwości przy ściskaniu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie sypkości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie absorpcji wody (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(chlorek winylu) | Oznaczanie resztkowego monomeru chlorku winylu | Metoda chromatografii gazowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery: akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), akrylonitryl-(etylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) i akrylonitryl-(chlorowany polietylen)-styren (ACS) do formowania wtryskowego i wytłaczania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Kopolimery akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), akrylonitryl-(etylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) i akrylonitryl-(chlorowany polietylen)-styren (ACS) do formowania i wytłaczania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Badanie zachowania się sztywnych tworzyw sztucznych podczas przebicia udarowego | Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Badanie zachowania się sztywnych tworzyw sztucznych podczas przebicia udarowego | Część 2: Instrumentalne badanie udarności

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych | Część 1: Zasady ogólne (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych | Część 2: Metoda wahadła skrętnego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych | Drgania zginające | Metoda krzywej rezonansowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Utwardzacze i przyśpieszacze do żywic epoksydowych | Oznaczanie wolnego kwasu w bezwodniku kwasowym

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliwęglany (PC) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliwęglany (PC) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem | Część 1: Ogólna metoda badania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tłoczywa termoutwardzalne | Oznaczanie przetłocznego płynięcia

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie udarowe

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Poli(metakrylan metylu) (PMMA) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Ocena działania mikroorganizmów

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywica fenolowa w postaci proszku | Oznaczanie drogi płynięcia na ogrzanej płytce szklanej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne i ebonit | Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody ekspozycji na promieniowanie słoneczne | Część 1: Ogólne wytyczne (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody ekspozycji na promieniowanie słoneczne | Część 2: Bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych i ekspozycja za szkłem okiennym (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Metody ekspozycji na promieniowanie słoneczne | Część 3: Zintensyfikowanie działania czynników atmosferycznych za pomocą wzmocnionego promieniowania słonecznego (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie zawartości wolnego fenolu metodą chromatografii gazowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie pH

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Termoplastyczne kopolimery etylen/octan winylu (EVAC) | Oznaczanie zawartości octanu winylu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polibuteny (PB-1) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polibuteny (PB-1) do różnych technik formowania | Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie reaktywności w stadium przemiany B na płytce do badań

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie zawartości heksametylenotetraminy | Metoda Kjeldahla, metoda z kwasem chlorowym(VII) oraz metoda z kwasem chlorowodorowym

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie charakterystyki pełzania | Część 1: Pełzanie podczas rozciągania

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie charakterystyki pełzania | Część 2: Pełzanie podczas zginania przy trzypunktowym obciążeniu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie czasu żelowania w określonej temperaturze z zastosowaniem aparatu automatycznego

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Utwardzacze aminowe żywic epoksydowych | Oznaczanie zawartości azotu grupy aminowej w aminie pierwszorzędowej, drugorzędowej i trzeciorzędowej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie pseudoadiabatycznego wzrostu temperatury ciekłych rezoli podczas utwardzania w środowiskach kwaśnych

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie palności cienkich, giętkich, usytuowanych pionowo kształtek poddanych działaniu źródła zapłonu o małym płomieniu

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie palności cienkich, giętkich, usytuowanych pionowo kształtek poddanych działaniu źródła zapłonu o małym płomieniu | Zmiana 1: Kształtki

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Żywice fenolowe | Oznaczanie elektrycznej przewodności właściwej ekstraktów żywic

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania | Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji (oryg.)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Wodne dyspersje polimerów i kopolimerów | Oznaczanie pH

Tytuł:

Tworzywa sztuczne i kauczuki | Dyspersje polimerów i lateksy kauczukowe (naturalne i syntetyczne) | Oznaczanie monomerów resztkowych i innych składników organicznych metodą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną | Metoda bezpośredniego wstrzykiwania cieczy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne i kauczuki | Dyspersje polimerów i lateksy kauczukowe (naturalne i syntetyczne) | Oznaczanie monomerów resztkowych i innych składników organicznych metodą chromatografii gazowej z kolumną kapilarną | Metoda "headspace"

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie skłonności kompozycji i produktów opartych na homopolimerach i kopolimerach chlorku winylu do wydzielania chlorowodoru i jakichkolwiek innych kwaśnych produktów w podwyższonych temperaturach | Metoda konduktometryczna

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie skłonności kompozycji i produktów opartych na homopolimerach i kopolimerach chlorku winylu do wydzielania chlorowodoru i jakichkolwiek innych kwaśnych produktów w podwyższonych temperaturach | Metoda konduktometryczna

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie skłonności kompozycji i produktów opartych na homopolimerach i kopolimerach chlorku winylu do wydzielania chlorowodoru i jakichkolwiek innych kwaśnych produktów w podwyższonych temperaturach | Metoda potencjometryczna

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie skłonności kompozycji i produktów opartych na homopolimerach i kopolimerach chlorku winylu do wydzielania chlorowodoru i jakichkolwiek innych kwaśnych produktów w podwyższonych temperaturach | Metoda potencjometryczna

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji | Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji | Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor i ich mieszanek | Metoda zmiany barwy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor i ich mieszanek | Metoda zmiany barwy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego | Zasady ogólne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego | Zasady ogólne

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przechodzącego przez określony lejek

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przechodzącego przez określony lejek

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przeznaczonego do formowania, które nie przechodzi przez określony lejek

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie gęstości nasypowej tworzywa przeznaczonego do formowania, które nie przechodzi przez określony lejek

Tytuł:

Guma i tworzywa sztuczne | Analizy wielopikowych wykresów uzyskanych podczas oznaczania wytrzymałości na rozdzieranie i wytrzymałości adhezyjnej

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Dyspersje polimerów | Oznaczanie gęstości

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Ciekłe żywice fenolowe | Oznaczanie mieszalności z wodą

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Ciekłe żywice fenolowe | Oznaczanie mieszalności z wodą

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplast - S i Polwiplast - Sd

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplast - SM i Polwiplast - WM

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplasty | Postanowienia ogólne

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplast - E i Polwiplast - Ed

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplast - EM i Polwiplast - EMd

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplast - Sp i Polwiplast - Wp

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplasty | Badania

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplasty | Pakowanie, przechowywanie i transport

Tytuł:

Granulaty obuwiowe z poli(chlorku winylu) | Polwiplasty | Koncentrat pigmentowy | Pigmentplast

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych | Część 1: Aparat jednowiązkowy

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie skłonności kompozycji i produktów opartych na homopolimerach i kopolimerach chlorku winylu do wydzielania chlorowodoru i innych kwaśnych produktów w podwyższonych temperaturach | Część 2: Metoda pH-metryczna

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Tworzywa fenolowe do formowania | Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w acetonie (pozornej zawartości żywicy w stanie nie przetworzonym)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie popiołu | Część 5: Poli(chlorek winylu)

Tytuł:

Tworzywa sztuczne | Oznaczanie współczynnika załamania światła

Serwis współfinansowany ze środków UE w ramach działania 8.1.
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
genplast
genplast
genplast
Dotacje Na Innowacje | Inwestujemy w Waszą Przyszłość
  • Genplast Sp. z o.o.
  • 35-328 Rzeszów, ul. Miodowa 24
  • NIP 8133616655
  • REGON 180548729
  • KRS 0000352658
  • Tel. +48 17 8611890
  • FAX +48 17 7173533
  • e-mail:
Copyright © 2010 Genplast.pl
realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito